ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 มิ.ย. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 มิ.ย. 2565
4 ประกาศบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บ และขนมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 มิ.ย. 2565
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 มิ.ย. 2565
6 ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มิ.ย. 2565
7 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ (24 พฤษภาคม ของทุกปี) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
30 พ.ค. 2565
8 ประกาศเรื่องเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 พ.ค. 2565
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 พ.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
23 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72