ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ก.ย. 2564
2 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนสิงหาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 ก.ย. 2564
3 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ส.ค. 2564
4 ประกาศการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ส.ค. 2564
5 ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ส.ค. 2564
6 ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ส.ค. 2564
7 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ส.ค. 2564
8 ประกาศเรื่องปิดการให้บริการตลาดนัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ก.ค. 2564
9 ประกาศการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีในรูปแบบการเรียนการสอนโดยการจัดหาหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือดูแลของผู้ปกคร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ก.ค. 2564
10 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61