ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ม.ค. 2565
2 แผนการรับยื่นเอกสารบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และ ส.อบต. ของ สนง. กกต. จว. สฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ม.ค. 2565
3 คำแถลงของนายก อบต.คันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ม.ค. 2565
4 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 ธ.ค. 2564
5 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ธ.ค. 2564
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ธ.ค. 2564
7 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ธ.ค. 2564
8 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ธ.ค. 2564
9 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ธ.ค. 2564
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63