ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 ม.ค. 2564
2 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563
6
06 ม.ค. 2564
3 ประกาศเรื่องแก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ม.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีเรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
404
05 ม.ค. 2564
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
817
14 ธ.ค. 2563
6 ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
823
08 ธ.ค. 2563
7 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ธ.ค. 2563
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
821
30 พ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
812
26 พ.ย. 2563
10 งบแสดงฐานะทางการเงินและรายละเอียดประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
819
11 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52